Số 64, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
0989123150

RESET HỘP TÚI KHÍ FORD02

Diễn tả: Reset hộp túi khí xe FORD-02

Mã dịch vụ: FORD02

Giá: 1000000/cái

HOT khuyến mại → giá chỉ còn 700000/cái

Lưu ý: Nếu hộp túi khí của quý khách có part number khác dưới đây, vui lòng liên hệ để được báo giá

HOTLINE 0989123150

Bao gồm các hộp sử dụng các chíp đời mới như infineon xc23xx, mac7242. Các part number hỗ trợ:

AL34 14B321 FA

AL54 14B321 AC

AL54 14B321 AD

BC3T 14C028 BA

BC3T 14B321 DH

BC3T 14B321 MA

BC3T 14B321 MB

DC3T 14B321 DC

DL34 14B321 BC

DL34 14B321 CA

AA83 14B321 AF

DT1T 14B321 AG

DT1T 14B321 DE

DT1T 14B321 KG

DA83 14B321 AF

AA83 14B321 AF

GB5T 14B321 AC

EB5T 14B321 AA

EB5T 14B321 AB

AB39 14B321 AB

AB39 14B321 AE

AB39 14B321 AF

AB39 14B321 CE

AB39 14B321 CF

AB39 14B321 FA

AB39 14B321 FB

AE83 14B321 AE

AE83 14B321 AF

AE83 14B321 AG

AE83 14B321 AH

E83 14B321 AJ

AE83 14B321 EB

AE83 14B321 EC

AV1T 14B321 CF

AV1T 14B321 CG

AL84 14B321 AB

BB4T 14B321 AH

BB5T 14B321 AD

BB5T 14B321 AH

BE53 14B321 BB

BE53 14B321 BC

BT43 14B321 AF

BT43 14B321 AG

BE53 14B321 BD

BE53 14B321 EB

BE53 14B321 ED

BR33 14B321 AE

BR33 14B321 AF

BL14 14B321 AC

BL34 14B321 AB

BL34 14B321 AC

BL34 14B321 AD

BL84 14b321 AA

BL84 14B321 AB

BL84 14b321 AC

BL84 14B321 AD

BL34 14B321 DE

BL34 14B321 EE

BL34 14B321 FA

BL34 14B321 FB

BL34 14B321 GA

BG13 14B321 AC

BC24 14B321 AC

BC24 14B321 AD

BC24 14B321 BB

BK2T 14B321 AC

BK2T 14B321 AE

BK2T 14B321 AG

BK2T 14B321 BE

BK3T 14B321 AD

CL34 14B321 AB

CN15 14B321 BC

CN15 14B321 CE

BC3T 14B321 AC

BC3T 14B321 LA

C1BT 14B321 AD

C1BT 14B321 BE

C1BT 14B321 CD

C1BT 14B321 CE

C1BT 14B321 CF

C1BT 14B321 FD

C1BT 14B321 FE

C1BT 14B321 FF

D2BT 14B321 BD

D2BT 14B321 BE

D2BT 14B321 BF

D2BT 14B321 GA

D3BT 14B321 BD

D3BT 14B321 CD

DB5T 14B321 AE (DE2NB)

DB5T 14B321 AF

DB5T 14B321 AG

DB5T 14B521 AE

HB5T 14B321 AA

DG13 14B321 AD (DE2NB)

DG13 14B321 AF (DE2NB)

DG13 14B321 AG (DE2NB)

DG13 14B321 AJ (DE2NB)

GR3T 14B321 AA

GR3T 14B321 DC

G1B5 14B321 AB

DL34 14B321 AC

DR33 14B321 AB (DE2NB)

DR33 14B321 AC (DE2NB)

DT43 14B321 AC

EG13 14B321 AA

ET76 14B321 AG

ET76 14B321 CG

ET76 14B321 DG

FL3T 14B321 BA

FR3T 14B321 AF

FR3T 14B321 AJ

Các dịch vụ khác có thể bạn quan tâm: RESET HỘP TÚI KHÍ FORD01